dilluns, 9 de maig del 2011

CARTAS PRESIDENT SR. ARTUR MAS

Molt Honorable President
Artur Mas i Gavarró,
Ens adrecem a vostè en nom de les principals entitats de la comunitat educativa de
l’escola pública del nostre país, representatives dels diferents agents que la conformen:
professorat, pares i mares i alumnat. Totes aquestes organitzacions fa temps que
treballem plegades, amb l’objectiu de defensar l’educació pública i la seva qualitat per
tal de construir un país més just i amb més igualtat d’oportunitats.
El motiu de la present carta i els documents que hi adjuntem, és la nostra preocupació
per la situació de l’educació pública a Catalunya i, especialment, algunes de les
retallades que el seu Govern està anunciant amb l’objectiu de reduir la despesa.
L’objectiu d’aquest escrit no és simplement el de mostrar-li la nostra preocupació i
malestar per algunes de les mesures anunciades, sinó que volem mantenir una trobada
amb vostè el més aviat possible per tal de poder analitzar amb profunditat totes aquestes
qüestions i afrontar un debat sobre el present i futur del nostre sistema educatiu.
Creiem, fermament, que amb la situació actual de crisi econòmica i social, l’educació,
especialment l’escola pública, és un dels actius imprescindibles que tenim per tal de ferhi
front i garantir no només un canvi de model productiu, sinó una major equitat i
igualtat d’oportunitats a la nostra societat. Entenem que retallar en sectors clau de
l’Estat del Benestar pot perjudicar la cohesió del país i pot dificultar, encara més, la
sortida a la crisi econòmica.
Per tot això, doncs, esperem poder mantenir una reunió amb vostè i amb la Honorable
Consellera d’Ensenyament Sra. Irene Rigau per afrontar totes aquestes qüestions a partir
d’un diàleg sincer i serè.
Atentament,
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) - Associació de Joves Estudiants de
Catalunya (AJEC) - Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) - Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) - Federació
d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) - Federació
d’Ensenyament de CCOO - FETE-UGT - USTEC-STEs - Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - Associació de
Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Observatori Internacional de la Professió Docent
(OBIPD)

NOVA COMISSIÓ FAMILIA-ESCOLA

Us presentem la nova comissió Família-Escola !!  Aquesta comissió mixta, que es composa per membres de l’AFA i membres de l'escola, té p...