dimarts, 28 d’abril del 2015

ATENCIÓ PARES !!!
RECORDEU!!

ATENCIÓ ALS PARES:

Del 27 al 29 d'abril ambdós inclòs (de 16:00 a 17:30 hores) a l'escola Pla de les vinyes.
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:
- Fotografia Carnet de l’infant (1)
- Fotocòpia targeta Sanitària
- Fotocòpia DNI (Pare/mare o tutor/a de la inscripció)
- Fotocòpia Carnet de Vacunacions
- Rebuts Bancaris del primer pagament.

Per tal de formalitzar la inscripció al casal cal retornar document d'inscripció omplert amb tota la documentació sol·licitada.

*Si demaneu Beca a l'ajuntament, tingueu en compte la possibilitat de fotocopiar la vostra inscripció abans d'entregar-nos-la, ja que desprès, no us la podrem donar!!

Moltes gràcies a tots i totes!!

NOVA COMISSIÓ FAMILIA-ESCOLA

Us presentem la nova comissió Família-Escola !!  Aquesta comissió mixta, que es composa per membres de l’AFA i membres de l'escola, té p...