dimecres, 18 de maig del 2011

GIMCANA 21-05-2011

Us esperem!...
aquest dissabte a la GIMCANA de L’ESCOLA PLA DE LES VINYES


Horari
A les 10.30h fins les 14h

Què cal portar?
Roba esportiva
Gorra
Protecció solar
Roba de recanvi (*)
Xancles

(*) Hi haurà algun joc d’aigua, sempre que el temps ens ho permetiInscripcions ja tancades.

dimarts, 17 de maig del 2011

NOTA AMPA CASAL D´ESTIU 2011

Hola a tothom, en l'imprès del Full d'Inscripció hi ha hagut una errada d'impremta i el núm. de compte en què s'ha de fer l'ingrés és erroni. ·

Núm. de compte correcte: 2073 - 0216 - 63 - 0100090960

També informar-vos que hem ampliat l'horari de les inscripcions i és el següent:

Dimecres 18/05/11 de 16:30 a 18:00 h. ·
Dijous 19/05/11 de 16:30 a 18:00 h. ·
Divendres 20/05/11 de 16:30 a 17:30 h.

Disculpeu les molèsties que haguem pogut ocasionar.


L'AMPA

dimecres, 11 de maig del 2011

GIMCANA 21 DE MAIG

L’AMPA us convida, als nens, pares i mares de l’escola a participar-hi!

Data
21 de maig de 10.30h fins les 14h. TOTS els cursos!


Inscripcions
Atenció! Cal QUE US APUNTEU abans del 13 de maig.
P3-P4 trobareu el llistat a l’entrada principal
P5-1r-2n-3r trobareu el llistat al panell de suro de davant del gimnàs Cost

No té cap cost, l’Ampa us convida a que gaudiu d’aquesta activitat amb els vostres fills

Què cal recordar portar?
Gorra, protecció solar i roba esportiva

dilluns, 9 de maig del 2011

CARTAS PRESIDENT SR. ARTUR MAS

Molt Honorable President
Artur Mas i Gavarró,
Ens adrecem a vostè en nom de les principals entitats de la comunitat educativa de
l’escola pública del nostre país, representatives dels diferents agents que la conformen:
professorat, pares i mares i alumnat. Totes aquestes organitzacions fa temps que
treballem plegades, amb l’objectiu de defensar l’educació pública i la seva qualitat per
tal de construir un país més just i amb més igualtat d’oportunitats.
El motiu de la present carta i els documents que hi adjuntem, és la nostra preocupació
per la situació de l’educació pública a Catalunya i, especialment, algunes de les
retallades que el seu Govern està anunciant amb l’objectiu de reduir la despesa.
L’objectiu d’aquest escrit no és simplement el de mostrar-li la nostra preocupació i
malestar per algunes de les mesures anunciades, sinó que volem mantenir una trobada
amb vostè el més aviat possible per tal de poder analitzar amb profunditat totes aquestes
qüestions i afrontar un debat sobre el present i futur del nostre sistema educatiu.
Creiem, fermament, que amb la situació actual de crisi econòmica i social, l’educació,
especialment l’escola pública, és un dels actius imprescindibles que tenim per tal de ferhi
front i garantir no només un canvi de model productiu, sinó una major equitat i
igualtat d’oportunitats a la nostra societat. Entenem que retallar en sectors clau de
l’Estat del Benestar pot perjudicar la cohesió del país i pot dificultar, encara més, la
sortida a la crisi econòmica.
Per tot això, doncs, esperem poder mantenir una reunió amb vostè i amb la Honorable
Consellera d’Ensenyament Sra. Irene Rigau per afrontar totes aquestes qüestions a partir
d’un diàleg sincer i serè.
Atentament,
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) - Associació de Joves Estudiants de
Catalunya (AJEC) - Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) - Federació
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) - Federació
d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària (FAPAES) - Federació
d’Ensenyament de CCOO - FETE-UGT - USTEC-STEs - Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC) - Associació de
Mestres Rosa Sensat (AMRS) - Observatori Internacional de la Professió Docent
(OBIPD)

DECLARACIÓ UNITÀRIA

Declaració unitària
“Pel futur de l’educació pública a Catalunya”
Les entitats i organitzacions sotasignants, totes elles vinculades a la societat i a
l’educació del nostre país, volem manifestar la nostra preocupació per la
situació de l’educació pública davant les retallades de pressupostos que
planteja el Govern.
En la situació actual de greu crisi econòmica, les polítiques que vagin en
detriment de tots els serveis públics provoquen que el pes de la crisi recaigui
sobre les esquenes dels sectors més desafavorits. En moments que l’increment
de l’atur i la precarietat laboral fa que moltes famílies pateixin el risc d’exclusió
social, els serveis públics han de ser la garantia per mantenir la dignitat i
contribuir a la igualtat d’oportunitats en la vida de totes les persones.
En aquest context pensem que l’atenció al centre, a l’aula, i - el que és més
important - a l’alumnat ha de ser prioritària en la inversió pública. En un
moment en què el concepte d’educació al llarg de la vida s’està instaurant com
a imprescindible, cal fer efectiu el dret a l’educació des de l’educació infantil de
primer cicle a tota la resta d’etapes educatives. Tenint en compte la necessitat
actual de facilitar que molts joves puguin reintegrar-se al sistema educatiu i no
abandonar prematurament els estudis, cal una planificació i una oferta pública
adequades i suficients per atendre tota la demanda.
Els darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya ve realitzant
retallades que incideixen en l’atenció a l’alumnat, els centres, els professionals i
els serveis educatius; en definitiva, en tota la comunitat i, el que és més
important, acaben per incidir en la qualitat educativa.
L’educació és la millor eina que tenim per superar l’actual situació de crisi
econòmica i social i, l’educació pública, l’única que pot garantir la cohesió
social, els valors de solidaritat, no discriminació –per raó de nivell social, sexe,
llengua, creença o cultura- i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania
en general.
Emplacem, doncs, al Govern de Catalunya i al Departament d’Ensenyament,
perquè prengui decisions per al desenvolupament d’un seguit d’accions i
mesures encaminades a consolidar l’educació pública de qualitat com un dret
de tota la ciutadania del nostre país. Manifestem la nostra voluntat i el nostre
compromís de treballar per contribuir a la millora i a l’enfortiment de l’educació
pública fent arribar aquelles mesures concretes que creiem necessàries en
aquests moments i a fer propostes per a fer-les possible.
Per què això sigui possible, cal dotar del valor que es meriex i fomentar la
coresponsabilitat del professorat, les famílies, l’alumnat, l’administració local i
l’entorn del centre afavorint, de manera especial, la conciliació de la vida
laboral de les famílies amb el ritme i el funcionament dels centres educatius.
Per tal de materialitzar totes aquestes mesures, les entitats treballarem en el
marc dels òrgans institucionals on som presents però, alhora, fem una crida a
tota la ciutadania i a la societat civil del nostre país a adherir-se i implicar-se en
la defensa de l’educació pública.
Sabem que això només serà possible amb la participació i consens de tothom.
EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ I DELS SERVEIS PÚBLICS
ATUREM LES RETALLADES
Barcelona, 5 de maig de 2011
Per tal de fer possible una educació pública de qualitat, equitativa i democràtica
proposem al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament les
següents mesures:
1- Aturar totes les retallades efectuades i anunciades pel Departament
d’Ensenyament.
2. Augmentar la inversió en educació, recomanada per tots els
organismes internacionals, al 6% del PIB.
3- Fomentar la participació i els acords de la comunitat educativa, social
i amb les administracions locals a l’hora del desplegament de les
mesures que pugui prendre el Departament d’Ensenyament.
4. Frenar el desenvolupament de la gestió privada en els serveis
complementaris i de reforç de l’educació.
5- Garantir una ràtio mestres-alumnes adequada per a una educació de
qualitat i fer-la efectiva amb les plantilles necessàries.
6- Que els centres disposin d’unes infraestructures i espais dignes per
fer la seva tasca i d’unes dotacions pressupostàries que permetin fer
front a les seves despeses de funcionament.
7- Assegurar les places públiques suficients per atendre la població
escolar a totes les etapes educatives des de l’educació infantil de primer
cicle, garantint els recursos compromesos amb els municipis.
8- Obrir el sistema educatiu a les persones que provenen de l’atur o
necessiten una formació complementària, ampliant l’oferta pública de la
formació professional, , els programes de qualificació professional inicial,
la formació de persones adultes, el batxillerat i la universitat.
9- Acordar un Decret de Matriculació que permeti una igualtat
d’oportunitats reals i no impliqui cap mena de desigualtat en l’accés als
centres educatius sostinguts amb fons públics. I, en paral·lel, elaborar un
pla concret decidit, coordinat i acordat contra la segregació escolar.
10- Fer un especial esforç, tant d'inversions com de recursos, en aquells
entorns on les condicions socioeconòmiques són més desafavorides.
11- Assegurar una gestió democràtica i participativa en els centres
públics educatius.
12- Que la situació actual no suposi més desigualtat ni entre l’alumnat, ni
entre centres sostinguts amb fons públics.
El desig de treballar per a una educació pública de qualitat a Catalunya
ens fa adreçar-nos al President de la Generalitat i a la Consellera
d’Ensenyament per obrir la Taula amb la Comunitat Educativa i poder
parlar amb rigor i seriositat de la situació actual i de les perspectives de
futur, tal com va apuntar el Molt Honorable Sr. Mas a principis del seu
nomenament.
Barcelona, 5 de maig de 2011
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC)
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària
(FAPAES)
Federació d’Ensenyament de CCOO
FETE-UGT
USTEC-STEs
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)
Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS)
Observatori Internacional de la Professió Docent (OBIPD)

NOVA COMISSIÓ FAMILIA-ESCOLA

Us presentem la nova comissió Família-Escola !!  Aquesta comissió mixta, que es composa per membres de l’AFA i membres de l'escola, té p...